start-hero-utbildning

Arbetsrätt§experten

Utbildning

01

Specialistkompetens i arbetsrätt

02

Över 1500 förhandlingar per år

03

Omfattande internationell erfarenhet

Sveriges största arbetsrättsbyrå

Arbetsrättsexperten är Sveriges största arbetsrättsbyrå och genomför över 1500 förhandlingar per år. Vi företräder såväl arbetstagare som arbetsgivare i utomrättsliga förhandlingar men arbetsrättsexperten även arbetsrättsligaprocesser i domstol. Det kan exempelvis handla om avgångsvederlag, utköp från en anställning, hur kollektivavtal tillämpas eller omorganiseringar på arbetsplatsen. Vår erfarenhet och specialistkompetens sträcker sig från mindre lokala företag till stora multinationella koncerner. Det innebär att våra jurister besitter betydande kunskap inom de olika yrkesbranscherna liksom kunskap inom de olika kollektivavtalsområdena och tillämpningen av dessa. Arbetsrättsexperten har därtill god kännedom kring vad som betraktas som gängse sed eller vilka särbestämmelser som finns inom den specifika branschen. Det har gjort Arbetsrättsexperten till den främsta arbetsrättsliga byrån på marknaden avseende specialistkompetens inom de olika branscherna.

Biträder avtal på den svenska och internationella arbetsmarknaden

Arbetsrättsexperten biträder årligen vid tecknandet av över 1000 avtal på både den svenska och den internationella arbetsmarknaden. Det kan exempelvis handla om anställningsavtal, avtal om utköp, kollektivavtal, avtal om delägarskap, optionsavtal eller olika nivåer av sekretessavtal på både den svenska och den internationella marknaden.

Utbildningar i arbetsrätt

Arbetsrättsexperten genomför utbildningar inom arbetsrätt åt såväl arbetsgivare, fackförbund som övriga särskilda intresseorganisationer. Det kan vara ett mellanstort företag som behöver utbildning i den grundläggande arbetsrätten, stora HR sektioner på mellanstora eller stora företag eller särintresse grupper från utlandet vars syfte är att överväga etablering på den svenska marknaden.

Vi har färdiga utbildningar i framförallt arbetsrätt, avancerad förhandling och arbetsmiljöfrågor men kan även skräddarsy innehållet utifrån önskemål från klienten. Ni är välkomna att höra av er vid intresse för ytterligare information om Arbetsrättsexpertens utbildningar.

Lär dig om arbetsrätt

start-1-utbildning
quote_pale

Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med förhandling, bland annat företrätt hela branschorganisationer i EU och deltagit vid förhandling av frihandelsavtal, inget har dock kunnat matcha det förhandlingsteam och framförallt den förhandlingsmetodik och taktik som utbildas av Arbetsrättsexperten och som tillhandahålls av Arbetsrättsexperten.

Sakkunnig förhandlare, Karl Gustavsson
quote_pale

Jag hade redan jobbat med arbetsrätt i 15 år när jag började på Arbetsrättsexperten, men det var först när jag kom hit som jag verkligen lärde mig avancerad arbetsrätt.

Jur. Kand. Kristoffer D. Eriksson
quote_pale

Arbetsrättsexperten är en pragmatisk arbetsplats där juristens prestation bedöms efter klientens resultat. Det är oerhört utvecklande och motiverande för oss jurister att det viktiga inte är att ha rätt utan att få rätt.

Jur. Kand. Anna Hansson