40326221-motivated-female-employee-talk-discuss-ideas-with-colleague (1)

Introduktion till arbetsrätten

01

Specialistkompetens i arbetsrätt

02

Över 1500 förhandlingar per år

03

Omfattande internationell erfarenhet

Arbetsrätt - Introduktion

Arbetsrättsexperten är experter inom arbetsrätt och har mångårig erfarenhet av tillämpningar av lag och praxis. Vi ger under utbildningen en tydlig bild av hur du som arbetsgivare bör agera i frågor om anställningar, uppsägningar och omplaceringar. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som har ansvar för personal eller kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor på annat sätt. Utbildningen fokuserar på arbetsrättens centrala delar och ger grunderna inom arbetsrätten.

Du erhåller kunskap och kompetens att hantera arbetsrättsliga frågor på ett professionellt sätt för att minska risken för kostsamma erfarenheter när du agerar i egenskap av arbetsgivare. Det innebär att du kommer lära dig tillämpa regler och avtal inom LAS samt hur du som arbetsgivare bör agera, för att förhindra eventuella tvister och skydda verksamheten mot kostsamma lösningar.

Utbildningen (8 utbildningstimmar) genomförs över 1 utbildningsdag.

Utbildningen (24 utbildningstimmar) fördelas enligt tre utbildningsdagar om 8 timmar vardera.

Utbildningsmoment
- Konkurrensklausul i anställningsavtal
- Sekretessförbindelser
- Delägaravtal
- Vd avtal
- Särskild lojalitet för vissa chefs och andra förtroende befattningar
- Omorganisation och arbetsbrist
- Bevisbördans placering
- Verksamhetsövergång
- Skadeståndskrav och tvister
- Samförståndslösningar

Utbildningen är på avancerad nivå varpå lägst 2 års erfarenhet av arbetsrättsfrågor
fordras för att kunna dra nytta av utbildningen. Utbildningen förläggs till anpassad
utbildningsort och högst 20 deltagare per utbildningstillfälle.