45175893-close-up-business-colleagues-discussing-current-tasks (1)

Föreläsningar

01

Specialistkompetens i arbetsrätt

02

Över 1500 förhandlingar per år

03

Omfattande internationell erfarenhet

Föreläsningar

Arbetsrättsexperten är experter i arbetsrätt. Byrån tillhandahåller kostnadsfria föreläsningar inom arbetsrätt på olika orter och på olika lärosäten i Sverige. För information om när byrån kommer till er ort för att föreläsa så kan ni kontakta oss.